top of page

מפגשים אחד על אחד בהם ניתנת תכנית תרגול המותאמת באופן הכי מדוייק למתרגל. כחלק מהאימון האישי ניתן ליווי מקצועי ותומך . מתאים לכל מי שמעוניין להעמיק בתרגול היוגה וכמו כן לכל צורך או בעיה   גופנית ושיקומית המחייבת עבודה פרטנית מותאמת אישית.

Site Title

שיעורים פרטיים

 

מפגשים אחד על אחד בהם ניתנת תכנית תרגול המותאמת באופן הכי

.מדוייק למתרגל. כחלק מהאימון האישי ניתן ליווי מקצועי ותומך 

מתאים לכל מי שמעוניין להעמיק בתרגול היוגה וכמו כן לכל צורך או בעיה גופנית

ושיקומית המחייבת עבודה פרטנית מותאמת אישית

bottom of page